SENARAI SEMAK PERMOHONAN CIDB

 DOKUMEN - DOKUMEN PEMILIKAN TUNGGAL / PERKONGSIAN SAHAJA (ROB). 

 1)   PERAKUAN PENDAFTARAN - BORANG D TERKINI . 

 2)   PERAKUAN PENDAFTARAN - BORANG A TERKINI . 

 3)   PENDAFTARAN PERUBAHAN - PERUBAHAN DALAM PERNIAGAAN- BORANG B ( JIKA ADA ). 

 4)   MAKLUMAT KEWANGAN :  A) SALINAN PENYATA BANK AKAUN SEMASA 3 BULAN TERKINI. 

                                        B) SALINAN BAKI TERKINI DARI BUKU AKAUN SIMPANAN. 

                                        C) SALINAN PENYATA SIMPANAN TETAP YANG MASIH DALAM TEMPOH SAH LAKU & TIDAK DI CAGAR. 

                                        D) SURAT PENGESAHAN DARI BANK BERHUBUNG DENGAN KEMUDAHAN OVERDRAFT JIKA ADA. 

                                        E) SAHAM ASB . 

 5)   SALINAN KAD PENGENALAN PEMOHON. 

 6)   SALINAN IJAZAH / DIPLOMA / SIJIL KOMPETENAN / SIJIL KURSUS / BUTIR - BUTIR PENGALAMAN. 

 7)   JADUAL CARUMAN KWSP ( BORANG A ) TERKINI & RESIT RASMI / PENYATA KWSP SYARIKAT. 

 8) SURAT - SURAT TAWARAN ATAU APA - APA SURAT KONTRAK UNTUK KERJA PEMBINAAN YANG  TELAH / SEDANG DILAKSANAKAN. 


 * PERHATIAN : SEMUA DOKUMEN SOKONGAN WAJIB DI SAHKAN.

TEKAN DISINI UNTUK PRINT SENARAI SEMAK DAN BORANG

 

  DOKUMEN - DOKUMEN. SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD ATAU SYARIKAT BERHAD. 

 1)   MEMORANDUM & ARTICLES ASSOCIATION. 

 2)   PERAKUAN PEMERBADANAN SYARIKAT PERSENDIRIAN / AWAM 9/8. 

 3)   RETURN OF ALLOTMENT SHARES - BORANG 24. 

 4)   FORM OF ANNUAL RETURN OF A COMPANY HAVING SHARE CAPITAL. 

 5)   RETURN OF GIVING IN REGISTER OF DIRECTORS & SECRETARY PARTICULARS - BORANG 49. 

 6)   PERAKUAN PEMERBADANAN ATAS PERTUKARAN NAMA SYARIKAT - BORANG 13. 

 7)   BORANG 44- NOTIS PEMBERITAHUAN ALAMAT BERDAFTAR & WAKTU PEJABAT/ PERUBAHAN. 

 8)   BORANG 'ANNUAL RETURN' 24 & 29 KEPUNYAAN SYARIKAT YG MEMPUNYAI EKUITI DALAM SYARIKAT PEMOHON. 

 9)   BORANG 32A- BORANG PINDAH MILIK SAHAM / DEBENTUR JIKA MELIBATKAN EQUITI ASING. 

 10)  PENYATA KEWANGAN AUDIT TERKINI (JIKA ADA). 

 11)  SALINAN KAD PENGENALAN PENGARAH - PENGARAH /PENGURUS / TEKNIKAL INDIVIDU. 

 12)  SALINAN IJAZAH/ DIPLOMA/ SIJIL KEKOMPETENAN/ SIJIL KURSUS/BUTIR-BUTIR PENGENALAN. 

 13)  JADUAL CARUMAN KWSP(BORANG A) TERKINI & RESIT RASMI/ PENYATA KWSP SYARIKAT. 

 14)  SURAT - SURAT TAWARAN ATAU APA -APA SURAT KONTRAK UNTUK KERJA PEMBINAAN YANG TELAH/ SEDANG DILAKSANAKAN. 

 

*PERHATIAN : SEMUA DOKUMEN SOKONGAN WAJIB DISAHKAN.

TEKAN DISINI UNTUK PRINT SENARAI SEMAK DAN BORANG

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola