SENARAI SEMAK PERMOHONAN PENDAFTARAN PEMBEKAL


DOKUMEN SOKONGAN YANG DIPERLUKAN UNTUK  PENDAFTARAN  LESEN KEWANGAN (SYARIKAT SDN BHD)-ROC


1.       BORANG PENGISYTIHARAN KEMENTERIAN KEWANGAN

2.       BORANG PERINCIAN AKAUN SYARIKAT YG DISAHKAN PIHAK BANK

3.       PENYATA AKAUN BANK  (baki sekurang-kurangnya RM2500)

I)                    3 BULAN TERKINI (permohonan pembaharuan)

II)                 1 BULAN  (permohonan baru)

4.     RESOLUSI PENANDATANGAN CEK SYARIKAT  YANG DISAHKAN OLEH SETIAUSAHA SYARIKAT.

5.       BORANG 9 & MEMORANDUM ARTICLES OF ASSOCIATION (MAA)

6.       BORANG 24 TERKINI

7.       BORANG 49 TERKINI

8.       ANNUAL RETURN TERKINI (bagi syarikat yang beroperasi lebih setahun)

9.     BORANG 32A ( pertukaran pemegang syer)

10.    BORANG 13/44/11 (jika berkenaan).

11.    SALINAN KAD PENGENALAN/ PASSPORT SEMUA PEMILIK/ PENGARAH SYARIKAT

12.    SALINAN IC SEORANG PEKERJANYA (untuk permohonan baru)

13.    SALINAN PERJANJIAN SEWA YANG DISETEMKAN BESERTA 3 (TIGA) BULAN RESIT RESMI ATAU DOKUMEN HAK MILIK PREMIS/ PEJABAT/ KEDIAMAN/ GERAN TANAH.

14.    SALINAN LESEN KEMENTERIAN KEWANGAN / LESEN –LESEN BERKAITAN (pembaharuan)

DOKUMEN TAMBAHAN UNTUK PERMOHONAN STATUS BUMIPUTERA

15.   PENYATA CARUMAN KWSP  BESERTA RESIT  (TERKINI)

16.    SURAT AKAUN BERSUMPAH 100% BUMIPUTERA YG DISAHKAN OLEH PESURUHJAYA SUMPAH

17.    CARTA ORGANISASI SYARIKAT LENGKAP DENGAN NAMA DAN JAWATAN

18.    PETA LAKAR YANG JELAS MENUJU KE ARAH PREMIS PEJABAT

*TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN, BERGANTUNG KEPADA BIDANG YANG DIPOHON 

TEKAN DISINI UNTUK PRINT SENARAI SEMAK DAN BORANG

 DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK PENDAFTARAN LESEN KEWANGAN (SYARIKAT PERSEORANGAN/ PERKONGSIAN)-ROB

1.       BORANG PENGISYTIHARAN KEMENTERIAN KEWANGAN

2.       BORANG PERINCIAN AKAUN SYARIKAT YG DISAHKAN PIHAK BANK

3.       PENYATA AKAUN BANK  (baki sekurang-kurangnya RM2500)

I)                    3 BULAN TERKINI (permohonan pembaharuan)

II)                 1 BULAN  (permohonan baru)

4.       BORANG MAKLUMAT PERNIAGAAN DAN PEMILIK (SSM)

5.       BORANG D (PENDAFTARAN PERNIAGAAN SSM)

6.       SALINAN KAD PENGENALAN/ PASSPORT SEMUA PEMILIK SYARIKAT

7.       SENARAI BIDANG YANG DIPOHON. BIDANG YG DIPOHON MESTI

DIDAFTAR DAHULU DI SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA.

8.       SALINAN PERJANJIAN SEWA YANG DISETEMKAN BESERTA 3 (TIGA) BULAN RESIT RESMI ATAU DOKUMEN HAK MILIK PREMIS/ PEJABAT/ KEDIAMAN/ GERAN TANAH.

DOKUMEN TAMBAHAN UNTUK PERMOHONAN STATUS BUMIPUTERA

9.       SURAT AKAUN BERSUMPAH 100% BUMIPUTERA YG DISAHKAN OLEH PESURUHJAYA SUMPAH


*TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN, BERGANTUNG KEPADA BIDANG YANG DIPOHON 

TEKAN DISINI UNTUK PRINT SENARAI SEMAK DAN BORANG

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola