Services


1) Pendaftaran Syarikat Enterprise / Perniagaan

-Pendaftaran Baru.

-Perubahan Maklumat Syarikat.

-Penambahan Cawangan.

-Perubahan Pemilikan.

-Penutupan Perniagaan.

-Perbaharuan Perniagaan2) Syarikat Sdn. Bhd.

-Carian Nama

-Borang 24,44,49,dan Memorandum & Articles of Association

 

4) Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia

-Daftar baru kelas G1,G2,G3,G4,G5,G6,dan G7.

-Pembaharuan.

-Kenaikan gred.

-Tambahan kategori /pengkhususan.

-Perubahan butir-butir.

 

6) Perakaunan dan Percukaian

-Menguruskan fail dokumen-dokumen.

-Penyediaan penyata untung / rugi bulanan.

-Penyediaan penyata kunci kira-kira bulanan.

-Konsultan kewangan perniagaan.

-penyediaan pengiraan cukai perniagaan.


 

3) E-perolehan / Kementerian Kewangan (MOF)

-Pendaftaran Baru Enterprise.

-Pembaharuan.

-Tambah Bidang.

-Perubahan Maklumat.

-Taraf Bumiputera.

-Sijil Daftar Kementerian Kewangan.

-Sijil Status Bumiputera.

-Kad Pintar dan Pembaca Kad Pintar atau Token UBS Crypto.

 

5) Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)

-Pendaftaran baru kelas ABCD dan E.

-Pembaharuan.

-Tambah bidang / kategori.

-Kenaikan gred.

-Perubahan butir-butir.

-Taraf bumiputera.


 

7) Profil Syarikat / Kertas kerja Perniagaan

-Skop pengurusan dan tadbir.

-Skop pengurusan kewangan.

-Skop pemasaran.

-Tujuan pembiayaan.

-MARA / TEKUN / INSTITUSI  PERBANKAN.


 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola